Biblioteca · EDL · Galego

Irmandades da Fala

Toda normativa é precedida por un proceso previo que implica elevar a fala ao status de lingua. Nas Irmandades da Fala, nacidas espontaneamente nos inicios do século pasado no contexto da influencia nacionalista europea, houbo un profundo debate sobre este aspecto. O historiador Tiago Peres Gonçalves explicará nunha conferencia en que estado encontraron as Irmandades… Continue reading Irmandades da Fala